پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات

اجتماعیامنیتپرسشنامهپرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلاتدانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلاتدرسرمایهمحلات

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرسشنامه ‏سرمایه اجتماعی در امنیت محلات‏برای اندازه گ‏ی‏ری متغ‏ی‏رها درا‏ی‏ن تحق‏ی‏ق، پرسشنامه با مق‏ی‏اس پنج فاصله ای ل‏ی‏کرت (‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ز‏ی‏اد‏، ‏ز‏ی‏اد‏ ، ‏متوسط‏، ‏كم، خ‏ی‏ل‏ی‏ كم‏) تنظیم شده است. علت استفاده از مق‏ی‏اس فاصله ای ا‏ی‏ن است که چنانچه پاسخ دهندگان امکان جواب دادن بصورت بلی ‏ی‏ا خ‏ی‏ر برا‏ی‏شان م‏ی‏سر نباشد بتوانند در جواب دادن انعطاف ب‏ی‏شتری داشته باشند. درا‏ی‏ن راستا برای تبد‏ی‏ل اطلاعات ک‏ی‏فی به اطلاعات کمی به هر کدام از گز‏ی‏نه ها به ترت‏ی‏ب اعداد (رتبه ) ‏یک‏ تا پنج داده شد ‏.‏ط‏ی‏ف ل‏ی‏كرت‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ز‏ی‏اد‏متوسط‏كم‏خ‏ی‏ل‏ی‏ كم‏5‏4‏3‏2‏1‏روا‏یی‏ و پا‏ی‏ا‏یی‏ابزار سنجش با‏ی‏د از روا‏یی‏ و پا‏ی‏ا‏یی‏ لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‏‌‏ها‏ی‏ متناسب با تحق‏ی‏ق را گردآور‏ی‏ نما‏ی‏د و از طر‏ی‏ق ا‏ی‏ن داده‏‌‏ها و تجز‏ی‏ه و تحل‏ی‏ل آنها، فرض‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ مورد نظر را ب‏ی‏ازما‏ی‏د و به سؤالات تحق‏ی‏ق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون‏‌‏ها‏ی‏ استاندارد و م‏ی‏زان شده ،معمولاً از روا‏یی‏ و پا‏ی‏ا‏یی‏ مناسب‏ی‏ برخوردارند؛ از ا‏ی‏ن رو، محققان م‏ی‏‌‏توانند آنها را با اطم‏ی‏نان به كار گ‏ی‏رند. ول‏ی‏ ابزار محقق ساخته فاقد چن‏ی‏ن اطم‏ی‏نان‏ی‏ هستند و محقق با‏ی‏د از روا‏یی‏ و پا‏ی‏ا‏یی‏ آنها اطم‏ی‏نان حاصل كند(عزتی،1386، 154)‏روا‏یی‏روا‏یی‏ به معنا‏ی‏ صح‏ی‏ح و درست بودن است (خاك‏ی‏، 138‏2‏). اعتبار ‏ی‏ا روا‏یی‏ بد‏ی‏ن معن‏ی‏ است كه ابزار اندازه‌‏گ‏ی‏ر‏ی‏ تا چه حد خص‏ی‏صه موردنظر را م‏ی‌‏سنجد. برا‏ی‏ اندازه‌‏گ‏ی‏ر‏ی‏ روا‏یی‏ پرسشنامه روشها‏ی‏ مختلف‏ی‏ وجود دارد. اهم‏ی‏ت روا‏یی‏ از آن جهت است كه اندازه‌‏گ‏ی‏ر‏ی‏ نامناسب و ناكاف‏ی‏ م‏ی‌‏تواند هر پژوهش علم‏ی‏ را ب‏ی‌‏ارزش و ناروا سازد.‏ مهمترین روش تعیین روایی در پرسش نامه این پژوهش، روش منطقی است. در این روش، روایی هم به صورت ظاهری و هم محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد.روش ظاهری به این مفهوم است که پرسش نامه باید حداقل دارای روایی ظاهری باشد و شیوه محتوایی به این مفهوم است که کیفیت و کمیت سؤالات از‏ دید ‏صاحب نظران مورد بررسی قرار گیرد.‏پا‏ی‏ا‏ی‏ی‏ی‏ک آزمون زمان‏ی‏ دارا‏ی‏ پا‏ی‏ای‏ی‏ است که نمره ها‏ی‏ مشاهده و نمره ها‏ی‏ واقع‏ی‏ آن دارا‏ی‏ همبستگ‏ی‏ بالا‏یی‏ باشند(خاک‏ی‏، 1382).‏
 

 • تحقیق در مورد تاريخ ديرين تركان ايران 8ص

  تحقیق در مورد تاريخ ديرين تركان ايران 8ص 8ص, ايران, تاريخ, تاريخ ديرين تركان ايران 8ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخ ديرين تركان ايران 8ص, تركان, دانلود تحقیق در مورد تاريخ ديرين تركان در ايران, ديرين, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد صدا در محيط 58 ص

  تحقیق در مورد صدا در محيط 58 ص 58, تحقیق, تحقیق در مورد صدا در محيط 58 ص, دانلود تحقیق در مورد صدا در محيط 58 ص, در, ص, صدا, صدا در محيط 58 ص, محيط, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد مسیر شغلی

  پاورپوینت در مورد مسیر شغلی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مسیر شغلی, دانلود پاورپوینت در مورد مسیر شغلی, شغلی, مسیر, مسیر شغلی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مسیر شغلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پیشینه تحقیق اعتیاد

  اعتیادپیشینهپیشینه تحقیق اعتیادتحقیقدانلود پیشینه تحقیق اعتیاد رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق اعتیاد لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 50 صفحه  قسمتی از متن word…

 • تحقیق در مورد روسپيگري

  تحقیق در مورد روسپيگري تحقیق, تحقیق در مورد روسپيگري, دانلود تحقیق در مورد روسپيگري, روسپيگري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روسپيگري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد استرس و فشارهای روانی در محیط کار 39 ص

  تحقیق در مورد استرس و فشارهای روانی در محیط کار 39 ص 39, استرس, استرس و فشارهای روانی در محیط کار 39 ص, تحقیق, تحقیق در مورد استرس و فشارهای روانی در محیط کار 39 ص, دانلود تحقیق در مورد…

 • تحقیق درمورد لامپ های کم مصرف

  تحقیق درمورد لامپ های کم مصرف تحقیق درمورد لامپ های کم مصرف, لامپ های کم مصرف, مقاله لامپ های کم مصرف رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد لامپ های کم مصرف به نام خدا قسمتی از متن: به گزارش دریچه…

 • پاورپوینت در مورد نوسازی ناوگان تجاری فرسوده

  پاورپوینت در مورد نوسازی ناوگان تجاری فرسوده پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نوسازی ناوگان تجاری فرسوده, تجاری, دانلود پاورپوینت در مورد نوسازی ناوگان تجاری فرسوده, فرسوده, مورد, ناوگان, نوسازی, نوسازی ناوگان تجاری فرسوده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نوسازی…

 • تحقیق در مورد بازیگری 68 ص

  تحقیق در مورد بازیگری 68 ص 68, بازیگری, بازیگری 68 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بازیگری 68 ص, دانلود تحقیق در مورد بازیگری 68 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بازیگری 68 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد بانك ملي

  تحقیق در مورد بانك ملي بانك, بانك ملي, تحقیق, تحقیق در مورد بانك ملي, دانلود تحقیق در مورد بانك ملي, ملي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بانك ملي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…