پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات

اجتماعیامنیتپرسشنامهپرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلاتدانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلاتدرسرمایهمحلات

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرسشنامه ‏سرمایه اجتماعی در امنیت محلات‏برای اندازه گ‏ی‏ری متغ‏ی‏رها درا‏ی‏ن تحق‏ی‏ق، پرسشنامه با مق‏ی‏اس پنج فاصله ای ل‏ی‏کرت (‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ز‏ی‏اد‏، ‏ز‏ی‏اد‏ ، ‏متوسط‏، ‏كم، خ‏ی‏ل‏ی‏ كم‏) تنظیم شده است. علت استفاده از مق‏ی‏اس فاصله ای ا‏ی‏ن است که چنانچه پاسخ دهندگان امکان جواب دادن بصورت بلی ‏ی‏ا خ‏ی‏ر برا‏ی‏شان م‏ی‏سر نباشد بتوانند در جواب دادن انعطاف ب‏ی‏شتری داشته باشند. درا‏ی‏ن راستا برای تبد‏ی‏ل اطلاعات ک‏ی‏فی به اطلاعات کمی به هر کدام از گز‏ی‏نه ها به ترت‏ی‏ب اعداد (رتبه ) ‏یک‏ تا پنج داده شد ‏.‏ط‏ی‏ف ل‏ی‏كرت‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ز‏ی‏اد‏متوسط‏كم‏خ‏ی‏ل‏ی‏ كم‏5‏4‏3‏2‏1‏روا‏یی‏ و پا‏ی‏ا‏یی‏ابزار سنجش با‏ی‏د از روا‏یی‏ و پا‏ی‏ا‏یی‏ لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‏‌‏ها‏ی‏ متناسب با تحق‏ی‏ق را گردآور‏ی‏ نما‏ی‏د و از طر‏ی‏ق ا‏ی‏ن داده‏‌‏ها و تجز‏ی‏ه و تحل‏ی‏ل آنها، فرض‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ مورد نظر را ب‏ی‏ازما‏ی‏د و به سؤالات تحق‏ی‏ق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون‏‌‏ها‏ی‏ استاندارد و م‏ی‏زان شده ،معمولاً از روا‏یی‏ و پا‏ی‏ا‏یی‏ مناسب‏ی‏ برخوردارند؛ از ا‏ی‏ن رو، محققان م‏ی‏‌‏توانند آنها را با اطم‏ی‏نان به كار گ‏ی‏رند. ول‏ی‏ ابزار محقق ساخته فاقد چن‏ی‏ن اطم‏ی‏نان‏ی‏ هستند و محقق با‏ی‏د از روا‏یی‏ و پا‏ی‏ا‏یی‏ آنها اطم‏ی‏نان حاصل كند(عزتی،1386، 154)‏روا‏یی‏روا‏یی‏ به معنا‏ی‏ صح‏ی‏ح و درست بودن است (خاك‏ی‏، 138‏2‏). اعتبار ‏ی‏ا روا‏یی‏ بد‏ی‏ن معن‏ی‏ است كه ابزار اندازه‌‏گ‏ی‏ر‏ی‏ تا چه حد خص‏ی‏صه موردنظر را م‏ی‌‏سنجد. برا‏ی‏ اندازه‌‏گ‏ی‏ر‏ی‏ روا‏یی‏ پرسشنامه روشها‏ی‏ مختلف‏ی‏ وجود دارد. اهم‏ی‏ت روا‏یی‏ از آن جهت است كه اندازه‌‏گ‏ی‏ر‏ی‏ نامناسب و ناكاف‏ی‏ م‏ی‌‏تواند هر پژوهش علم‏ی‏ را ب‏ی‌‏ارزش و ناروا سازد.‏ مهمترین روش تعیین روایی در پرسش نامه این پژوهش، روش منطقی است. در این روش، روایی هم به صورت ظاهری و هم محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد.روش ظاهری به این مفهوم است که پرسش نامه باید حداقل دارای روایی ظاهری باشد و شیوه محتوایی به این مفهوم است که کیفیت و کمیت سؤالات از‏ دید ‏صاحب نظران مورد بررسی قرار گیرد.‏پا‏ی‏ا‏ی‏ی‏ی‏ک آزمون زمان‏ی‏ دارا‏ی‏ پا‏ی‏ای‏ی‏ است که نمره ها‏ی‏ مشاهده و نمره ها‏ی‏ واقع‏ی‏ آن دارا‏ی‏ همبستگ‏ی‏ بالا‏یی‏ باشند(خاک‏ی‏، 1382).‏
 

 • تحقیق در مورد پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991 20ص

  تحقیق در مورد پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991 20ص ا, پيش, پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژويه 1991 20ص, تحقیق در مورد پيش نويس قانون جرايم عليه صلح…

 • تحقیق در مورد تجزيه و تحليل آموزش دانشگاه 33 ص

  تحقیق در مورد تجزيه و تحليل آموزش دانشگاه 33 ص 33, آموزش, تجزيه, تجزيه و تحليل آموزش دانشگاه 33 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تجزيه و تحليل آموزش دانشگاه 33 ص, تحليل, دانشگاه, دانلود تحقیق در مورد تجزيه و تحليل…

 • تحقیق در مورد حسن صباح

  تحقیق در مورد حسن صباح تحقیق, تحقیق در مورد حسن صباح, حسن, حسن صباح, دانلود تحقیق در مورد حسن صباح, صباح), مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حسن صباح لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • ترمومتر و ترموكوپل

  ترموكوپلترمومترترمومتر و ترموكوپلدانلود ترمومتر و ترموكوپلو رفتن به سایت اصلی ترمومتر و ترموكوپل لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 25 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint…

 • تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني

  تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني اماكن, تجاري, تحقیق, تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني, تعهدات, تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني, دانلود تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماكن تجاري…

 • تحقیق در مورد جایگاه امربه معروف

  تحقیق در مورد جایگاه امربه معروف امربه, تحقیق, تحقیق در مورد جایگاه امربه معروف, جایگاه, جایگاه امربه معروف, دانلود تحقیق در مورد جایگاه امربه معروف, معروف, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جایگاه امربه معروف لینک دانلود و…

 • بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دختران نوجوان و جوانان قشر فقير و دختران نوجوان و جوان قشر غني

  بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دختران نوجوان و جوانان قشر فقير و دختران نوجوان و جوان قشر غنيدانلود بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دخترا رفتن به سایت اصلی بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دختران…

 • تحقیق در مورد پوستر های تئاتر در ایران

  تحقیق در مورد پوستر های تئاتر در ایران ایران, پوستر, پوستر های تاتر در ایران, تاتر, تحقیق, تحقیق در مورد پوستر های تاتر در ایران, دانلود تحقیق در مورد پوستر های تاتر در ایران, در, مورد, های رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد خیام 33ص

  تحقیق در مورد خیام 33ص 33ص, تحقیق, تحقیق در مورد خیام 33ص, خیام, خیام 33ص, دانلود تحقیق در مورد خیام 33ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خیام 33ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

  پاورپوینت در مورد اقدام اصلاحی و پیشگیرانه اصلاحی, اقدام, اقدام اصلاحی و پیشگیرانه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اقدام اصلاحی و پیشگیرانه, پیشگیرانه, دانلود پاورپوینت در مورد اقدام اصلاحی و پیشگیرانه, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اقدام…